Strona głównaPoradyTesty psychologiczne do służby celnej - co trzeba wiedzieć?

Testy psychologiczne do służby celnej – co trzeba wiedzieć?

Pracownicy służby celno-skarbowej sprawdzają, czy kontrolowane podmioty działają zgodnie z prawem. To zawód, w którym mogą pracować osoby o nieposzlakowanej opinii. Każdy kandydat musi więc przejść przez testy psychologiczne do służby celnej, które stwierdzą, czy jego osobowość, kompetencje społeczne i intelektualne pozwalają na to, by przyjąć go do służby. 

Poniżej sprawdzisz, jak wyglądają przykładowe testy psychologiczne do służby celnej. Dowiesz się także, ile trwają psychotesty do służby celnej i czy można się do nich przygotować. 

Zobacz: Testy psychologiczne dla kierowców – jak zdać?

Jak wygląda test psychologiczny do służby celnej?

Każdy kandydat do służby, który przejdzie pozytywnie przez rozmowę z komisją rekrutacyjną, musi przystąpić do testu psychologicznego. Na jego podstawie wydana będzie opinia o tym, czy nadaje się do służby. 

Psychotesty do służby celnej sprawdzają, jaki jest typ osobowości kandydata oraz jaki poziom intelektualny reprezentuje. 

Każdy kandydat jeszcze przed testem, na rozmowie kwalifikacyjnej oceniany jest przez psychologa, który jest członkiem komisji rekrutacyjnej. To, w jaki sposób kandydat odpowie na zadane przez niego pytania, wpłyną na to, czy przejdzie do kolejnego etapu rekrutacji. 

Testy psychologiczne do izby celnej składają się z dwóch części:

  1. Test osobowości

Tu, zgodnie z informacjami na forum dla celników, kandydat musi zaznaczyć w skali od 1 – 5, jak bardzo zgadza się z danym stwierdzeniem zgodnie ze skalą Likerta.

  1. Test inteligencji przy pomocy Tablic Ravena

To typowe testy obrazkowe. Zadaniem kandydata jest zauważyć związek pomiędzy poszczególnymi elementami układanki, dostrzec analogie i wskazać brakujący element wzoru. 

Psychotesty do służby celnej przeprowadza się w celu sprawdzenia, jakie kompetencje i cechy psychiczne (osobowość, temperament) ma kandydat do służby. Po teście psycholog prowadzący badania zestawia odpowiedzi z profilem preferowanym na danym stanowisku. Jeśli kandydat odpowiadał zgodnie z tym, co jest w profilu, otrzymuje wynik pozytywny.

Wyniki (prawidłowe odpowiedzi) nie są nigdzie publikowane, ani omawiane z kandydatem. Dostaje on jedynie gotową jednozdaniową informację o pozytywnym lub negatywnym wyniku testu. 

Źródło: destrudo.pl

Zobacz: Przykładowe testy psychologiczne do wojska

Ile trwa test psychologiczny do służby celnej? 

Służba celna w swoim biuletynie nie publikuje informacji na temat tego, ile trwają testy psychologiczne do izby celnej. Natomiast na forach dla celników pojawiają się odpowiedzi, że kandydaci mają kilka godzin na to, by rozwiązać testy psychologiczne do służby celnej. 

Wszyscy, którzy zgłosili się na testy, piszą je wspólnie. Kandydatom nie wolno opuszczać sali podczas testu. Jeśli zajdzie losowa sytuacja, w której ktoś będzie musiał wyjść, musi na ten czas zostawić swój test u członków komisji. Oczywiście obowiązuje bezwzględny zakaz porozumiewania się z innymi osobami z sali i poza nią. Nie wolno korzystać z telefonów ani innych źródeł wiedzy. 

Pracownicy komisji mają prawo wyprosić z sali osobę, która łamie przepisy regulaminu. Ta sytuacja zostaje odnotowana w protokole, a kandydat jest skreślany z listy osób rekrutowanych do służby. 

Czy da się przygotować do testów do służby celnej? 

Przed przystąpienie do testów warto spojrzeć na dostępny w internecie test matryc Ravena. To pozwoli poznać zasadę, którą rządzą się takie testy. 

Do rozwiązania zadań z kwestionariusza osobowości nie da się przygotować. Testy psychologiczne do izby celnej są tak skonstruowane, że kandydat odpowiada na pytania a potem te odpowiedzi zestawiane są z wzorem (profilem kandydata). Służba celna nie publikuje nigdzie, jakie cechy osobowości wymagane są u kandydatów na poszczególne stanowiska. Możemy się jedynie domyślać, że poszukiwane są osoby odpowiedzialne, pryncypialne, odporne na stres i niekonfliktowe. Na pewno odrzucani są kandydaci, co do których zaistnieje podejrzenie, że będą podatni na wpływy innych, korupcję i bagatelizowanie obowiązków. 

Psychotesty do służby celnej pokazują, jaki zestaw cech posiada kandydat do służby. Sprawdzają, czy odpowiadają one cechom idealnego kandydata. 

Poniżej prezentujemy przykładowe testy psychologiczne do służby celnej:

  1. Test osobowości

Niezwykle trudno jest znaleźć przykładowe testy psychologiczne do służby celnej badające osobowość kandydata do służby. Z informacji znalezionych w sieci wynika, że poszukiwane są osoby, które ściśle przestrzegają przepisów, są obiektywne i działają etycznie. Szuka się kandydatów, którzy nie będą ulegli i takich, którzy są zdolni do racjonalnego osądu. 

stwierdzeniezdecydowanie się nie zgadzamraczej się nie zgadzamnie mam zdaniaraczej się zgadzam zdecydowanie się zgadzam
Postępuję zawsze zgodnie z moimi wartościami
Powierzone mi zadania wykonuję do końca bez względu na czas, który muszę na nie poświęcić
Przepisy zwyczajowe mogą być czasem ważniejsze od tych zapisanych w prawie
  1. Test matryc Ravena

Takie testy są szeroko dostępne w internecie. Wykonuje się je nie tylko jako testy psychologiczne do izby celnej. Korzystają z nich rekruterzy w wielu branżach, bo dzięki nim można szybko poznać kompetencje intelektualne kandydata. 

W internecie można skorzystać z platform, które odpłatnie udostępniają przykładowe testy psychologiczne do służby celnej. Na forum dla celników jednak pojawiają się informacje, że nie warto tego robić, bo na teście osobowościowym pytania są zadawane w taki sposób, że nie da się wyuczyć odpowiedzi. 

Zobacz: Triderm – na co pomaga? Najnowsze opinie i testy

Ewa Burnejnikowa
Ewa Burnejnikowa
Z medycyną związana od ponad 15 lat. Przez ten okres odbyłam wiele staży w instytutach medycznych, gdzie mogłam pogłębić moją wiedzę oraz zdobyć praktykę.
Powiązane

NAJPOPULARNIEJSZE