Strona głównaPoradyTesty psychologiczne na broń - jak wyglądają?

Testy psychologiczne na broń – jak wyglądają?

Zgodnie z ustawą z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, osoby, które ubiegają się o pozwolenie na broń, muszą przejść szczegółowe badania lekarskie oraz testy psychologiczne. Na ich podstawie wystawiane jest zaświadczenie, że kandydat do otrzymania pozwolenia na broń, może nią dysponować. Każda osoba, która ma pozwolenie na broń musi powtarzać badania, w tym testy psychologiczne na broń, co 5 lat. 

Poniżej przeczytasz:

 • jakich pytań spodziewać się na teście psychologicznym,
 • kto musi zrobić testy psychologiczne na broń,
 • czy myśliwy również musi przechodzić testy (obecnie trwają prace nad nowelizacją przepisów),
 • jak wyglądają przykładowe testy psychologiczne na broń myśliwską. 

Zobacz: Testy psychologiczne do służby celnej – co trzeba wiedzieć?

Jak wyglądają testy psychologiczne na broń? 

Testy psychologiczne na broń składają się z dwóch części:

 1. rozmowa z psychologiem, który ocenia m.in.: rozwój i dojrzałość emocjonalną oraz kompetencje społeczne osoby, która chce uzyskać pozwolenie na broń
 2. test osobowości, który może wykazać, że niektóre z cech osobowości (np. porywczość) wykluczają to, by osoba poddana badaniu mogła posiadać prawo do dysponowania bronią palną.

Ile trwają testy psychologiczne na broń?

Kandydaci, którzy wykonują testy psychologiczne na broń, nie mają limitu czasu na odpowiedzi na poszczególne pytania. Sama rozmowa z psychologiem też ma swobodny przebieg. Psycholog w czasie jej trwania na bieżąco ocenia, czy konieczne jest zadanie dodatkowych pytań kandydatowi, czy uzyskał pełny obraz sytuacji na podstawie krótkiej wymiany zdań. 

Co ważne, badania lekarskie i opinia psychologa ważne są 3 miesiące. W tym czasie trzeba złożyć wszystkie niezbędne dokumenty, na podstawie których wydaje się pozwolenie na broń. 

Kto musi zrobić testy psychologiczne na broń?

Testy psychologiczne na broń muszą wykonać osoby, które starają się o pozwolenie lub je odnawiają (co 5 lat). Takie pozwolenie potrzebne jest w sytuacji, gdy posiadasz lub chcesz posiadać dowolną broń palną. O pozwolenie do posiadania takiej broni możesz ubiegać się w celach:

 • ochrony osobistej, 
 • sportowych,
 • kolekcjonerskich,
 • pamiątkowych,
 • szkoleniowych. 

W przypadku broni myśliwskiej sprawa wygląda nieco inaczej. O tym, czy potrzebne będą testy i jak wyglądają przykładowe testy psychologiczne na broń myśliwską piszemy poniżej. 

Broń myśliwska

Zobacz: Testy psychologiczne dla kierowców – jak zdać?

Testy psychologiczne na broń myśliwską

Przykładowe testy psychologiczne na broń myśliwską obecnie wyglądają dokładnie tak samo, jak wszystkie testy psychologiczne na broń. 

Przykładowe testy psychologiczne na broń myśliwską i inną obejmują pytania typu:

 • Czy czujesz się na siłach zmieniać porządek świata?
 • Czy dyskutujesz z ludźmi o odmiennych poglądach?
 • Czy zdarzyło ci się złamać obowiązujące normy społeczne?
 • Czy zdarza ci się złościć? 
 • Jak reagujesz na agresję innych?

Ponadto podczas badania psycholog pyta o to, czy kandydat do posiadania pozwolenia na broń często sięga po alkohol i w jakich sytuacjach to robi. Chodzi o to, by zbadać, czy nie jest uzależniony od niego i innych środków odurzających. 

Obecnie w sejmie trwają prace nad nowelizacją ustawy o broni i amunicji. Do senatu przeszły kontrowersyjne zdaniem opinii publicznej przepisy, w związku z którymi myśliwi nie będą musieli poddawać się okresowym badaniom lekarskim i psychologicznym co 5 lat. W ubiegłym roku Instytut Analiz Środowiskowych (think thank związany ze środowiskiem myśliwych) wydał opinię, że przez badania krąg myśliwych może zostać zmniejszony o nawet 40%. Średnia wieku osób mających pozwolenia na broń to ponad 50 lat. Z wiekiem u wszystkich spada koncentracja, pojawiają się zaburzenia równowagi i kłopoty ze wzrokiem. Nikt oficjalnie nie mówi, że myśliwi obawiają się wyników tych badań, ale inne środowiska, które też muszą odnawiać co 5 lat badania, nie protestują. 

Sprawa jest o tyle kontrowersyjna, że w ostatnim czasie w przestrzeni medialnej pojawiło się kilka faktów, z których wynikało, że myśliwi omyłkowo zastrzelił żubra albo zranił innego myśliwego, bo pomylił go z dzikiem.

Czy trudno zdać egzamin na broń?  

Egzamin na broń powszechnie uznawany jest za trudny. Obejmuje nie tylko testy psychologiczne oraz badania lekarskie, ale również dwuetapowy egzamin. 

Egzamin na broń  – część teoretyczna

Kandydat musi wykazać się wiedzą z przepisów prawa dotyczących posiadania broni. W dużej mierze składa się na nie:

 • ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji,
 • przepisy kodeksu karnego, w których mowa o przestępstwach związanych z użyciem broni
 • regulaminy szczegółowe – inne w przypadku broni sportowej, inne gdy chodzi o broń myśliwską itd.

Egzamin na broń – część praktyczna

Egzamin praktyczny sprawdza, czy kandydat:

 • zachowuje zasady bezpieczeństwa na strzelnicy,
 • umie posługiwać się bronią (rozłożyć ją, złożyć, załadować i rozładować),
 • wie, jak nazywają się poszczególne elementy broni,
 • wie jak posługiwać się z niesprawną bronią,
 • potrafi strzelać do tarczy (należy oddać 10 strzałów do tarcz położonych na różnych odległościach).

Może zdarzyć się tak, że kandydat złoży wszystkie niezbędne dokumenty i nie otrzyma pozwolenia. Ma to miejsce w sytuacji, gdy policja przypuszcza, że kandydat do posiadania broni nie jest osobą odpowiedzialną, np. ma liczne mandaty albo brał udział w rozbojach. Wtedy trzeba wykonać badania odwoławcze we wskazanym przez policję ośrodku. 

Zobacz: Przykładowe testy psychologiczne do wojska

Ewa Burnejnikowa
Ewa Burnejnikowa
Z medycyną związana od ponad 15 lat. Przez ten okres odbyłam wiele staży w instytutach medycznych, gdzie mogłam pogłębić moją wiedzę oraz zdobyć praktykę.
Powiązane

NAJPOPULARNIEJSZE