Strona głównaPoradyKto odpowiada za stan BHP w zakładzie pracy?

Kto odpowiada za stan BHP w zakładzie pracy?

BHP (Bezpieczeństwo i Higiena Pracy) to zasady, które powinny obowiązywać w każdym zakładzie pracy. Mają na celu zapewnienie pracownikom bezpiecznych warunków zatrudnienia, a także, aby wykonywane przez nich zajęcia odbywały się w sposób bezpieczny i higieniczny. Podejmując się nowej pracy warto zdobyć wiedzę na temat tego, kto odpowiada za stan bezpieczeństwa w zakładzie pracy.

Kto odpowiada za stan BHP w zakładzie pracy?

Według przepisów całą odpowiedzialność ponosi pracodawca. Każda osoba zatrudniająca w swoim zakładzie pracowników powinna posiadać wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Zobowiązana jest również, do zaznajomienia się z podstawowymi przepisami prawnymi. Zapisy jednoznacznie mówią o tym, kto odpowiada za stan BHP w zakładzie pracy. Pracodawca bardzo często nadaje tę odpowiedzialność kierownikowi zakładu i jego zastępcom. Zdarza się bowiem, że zakład decyduje się na zatrudnienie osób na stanowiska kierownicze. Wtedy zostają oni przeszkoleni ze znajomości przepisów bezpieczeństwa i są odpowiedzialni za stan BHP w zakładzie pracy, zwłaszcza w sektorach, za które odpowiadają. 

Bezpieczeństwo w zakładzie pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładzie pracy to obowiązek spoczywający na pracodawcy. Jest on zobligowany do zapewnienia swoim pracownikom warunków zatrudnienia pozwalających na bezpieczne realizowanie powierzonych im obowiązków. Państwowa Inspekcja pracy i Państwowa Inspekcja Sanitarna mogą zweryfikować, czy stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy odpowiada tym zawartym w regulacjach prawnych. Jeśli jednak zostaną stwierdzone nieprawidłowości pracodawca może ponieść karę. Za nieprzestrzeganie tych zasad wymiar kary może wynieść nawet trzy lata pozbawienia wolności. Ważne jest zatem, aby obok pracodawcy, za znajomość stanu bezpieczeństwa i higieny w zakładzie odpowiadała osoba odpowiednio do tego przeszkolona. Jeśli szukasz wysokiej jakości osprzętu do pracy, sprawdź ofertę produktów w sklepie internetowym Industria.

Znajomość BHP

Odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie ponosi pracodawca oraz kierownicy poszczególnych działów. Ważne jest, aby osoby rozpoczynające pracę w nowym zakładzie, zostały przeszkolone z zakresu zasad BHP. Bardzo często nowi pracownicy zastanawiają się, kto odpowiada za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie. Znajomość tych zasad jest bardzo ważna, pozwala na uniknięcie wypadków i nieszczęśliwych wydarzeń w miejscu pracy. Nowo zatrudnione osoby powinny zatem wiedzieć od samego początku, kto odpowiada za stan bezpieczeństwa w zakładzie pracy. Wiedza ta pozwoli im w rozwiązywaniu wszelkich wątpliwości z zakresu bezpieczeństwa wykonywanej przez nich profesji. 

Przestrzeganie zasad BHP – podsumowanie

Kto odpowiada za stan bezpieczeństwa i higieny już wiadomo. Jest to pracodawca oraz osoby przez niego do tego wyznaczone. Jest on zobligowany do zapewnienia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa w pracy. Odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny w zakładzie pracy ponoszą również pracownicy, wskazani przez pracodawcę. Jednak w świetle prawa to, kto odpowiada za stan bezpieczeństwa w zakładzie pracy mówi nam jasno, że jest to pracodawca. Na nim spoczywa też obowiązek zaznajomienia się z przepisami, które odnoszą się do zapewnienia swoim pracownikom najlepszych warunków pracy. 

Odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy ponoszona jest przez pracodawcę. Jest to wiedza, którą posiadać powinna każda osoba ubiegająca się o pracę. Zdarza się bowiem, że wykonywane przez nas profesje są niebezpieczne i mogą bezpośrednio zagrażać życiu i zdrowiu pracownika. Prawne regulacje określają jednak jednoznacznie kto odpowiada za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie. Warto o tym pamiętać, podejmując się nowego zatrudnienia.

Artykuł sponsorowany

Ewa Burnejnikowa
Ewa Burnejnikowa
Z medycyną związana od ponad 15 lat. Przez ten okres odbyłam wiele staży w instytutach medycznych, gdzie mogłam pogłębić moją wiedzę oraz zdobyć praktykę.
Powiązane

NAJPOPULARNIEJSZE