Strona głównaChorobyCzy białaczka jest uleczalna?

Czy białaczka jest uleczalna?

Białaczka, inaczej leukemia, należy do grupy nowotworów złośliwych. Powstaje przez rozrost patologicznych komórek układu krwionośnego głównie w szpiku kostnym i w węzłach chłonnych. Białaczki można podzielić na ostre i przewlekłe oraz limfatyczne i szpikowe. Czy białaczka jest uleczalna? Czy rak krwi jest wyleczalny? Czy ostra białaczka limfoblastyczna jest wyleczalna? Jak długo można żyć z ostrą białaczką? Co jest jej przyczyną? Tego dowiesz się zostając z nami. Przeczytaj treść artykułu.

Co jest przyczyną białaczki?

Badania naukowe wskazują, że czynnikami wywołującymi raka krwi są zaburzenia genetyczne, np. zespół Downa, niedokrwistość Fanconiego, zaburzenia immunologiczne i hormonalne. Innym czynnikiem może być pozostanie w długotrwałym kontakcie z promieniowaniem jonizującym, środkami chemicznymi, a także palenie tytoniu. Białaczkę może wywołać także wirus HTLV-1 lub 2. Objawy są takie same dla każdego rodzaju białaczki w początkowej fazie rozwoju i należą do nich: powiększenie węzłów chłonnych i śledziony, brak apetytu, niedokrwistość, anemia, bóle kości, stawów, gorączka, krwawienia z nosa, wysypka podobna do półpaśca, obniżenie odporności. Wyjątek stanowi białaczka przewlekła szpikowa, która przez bardzo długi czas nie daje żadnych objawów. Białaczka przewlekła limfatyczna pozostaje w ukryciu nawet przez kilkanaście lat. 

Czy białaczkę można wyleczyć?

Pierwsze pytanie, jakie dostaje lekarz po postawieniu diagnozy to – czy białaczka jest uleczalna? Czy rak krwi jest wyleczalny? Czy ostra białaczka limfoblastyczna jest wyleczalna? Jak długo można żyć z ostrą białaczką? Pełne wyleczenie można uzyskać dzięki przeszczepowi szpiku lub komórek macierzystych pełniących rolę krwiotwórczą. Jest to najbardziej skuteczna metoda, jednak warunkiem do podjęcia się takiego leczenia jest znalezienie zgodnego dawcy. Niestety taki proces może trochę potrwać. Pierwsza myśl, jaka się nasuwa to szukanie dawcy w rodzinie. Owszem, jest to dobry pomysł, jednak w tym gronie znajduje się zaledwie 25% szczęśliwców. Szansa na znalezienie dawcy spoza rodziny wynosi 1:20 000, co nie oznacza, że należy tracić nadzieję.

Rejestr dawców szpiku

W takim wypadku należy zachęcić, jak najwięcej osób do zgłoszenia się do rejestru potencjalnych dawców szpiku. Im więcej dawców, tym większe szanse na wyleczenie. Czy białaczka jest wyleczalna? Czy rak krwi jest wyleczalny? Leczenie ma na celu wprowadzenie choroby w stan remisji, czyli ustąpienia objawów. Jeśli wszystko idzie zgodnie z planem, istnieje duża szansa na wyleczenie, bądź znaczne wydłużenie czasu życia. Jak długo można żyć z ostrą białaczką? Tego rodzaju nowotwór rozwija się w bardzo szybkim tempie, dlatego też ważna jest szybka diagnostyka i bardzo szybkie wdrożenie leczenia. Chory przebywa wtedy wiele miesięcy w szpitalu, przebywając w izolatce. Leczenie polega na stosowaniu chemioterapii w tabletkach i dożylnie. Czas życia jest zależny od postępowania choroby i czasu reakcji organizmu na chemioterapię. Jest to kwestia indywidualna.

Postęp medycyny

Medycyna idzie mocno na przód, dzięki czemu niegdyś przewlekła białaczka szpikowa, która powodowała śmierć chorego po maksymalnie kilku latach od diagnozy, stała się białaczką wyleczalną. Stało się tak za sprawą badań, które pozwoliły na genetyczne poznanie podłoża choroby oraz odkrycie terapii celowanej, która polega na hamowaniu działania kinazy tyrozynowej. Na początku istniało założenie, że chorzy będą musieli do końca swoich dni stosować tę terapię. Obecnie bada się możliwość zaprzestania terapii w przypadku trwałej odpowiedzi organizmu i samodzielnego hamowania mutacji szpiku. Badania potrwają pewnie jeszcze kilka lat, jednak jest to ogromna szansa na powrót do całkowicie normalnego życia. Pełne wyleczenie chorego jest możliwe dzięki przeszczepowi szpiku, jednak jest to metoda niosąca duże ryzyko powikłań. Jest to metoda, z której korzysta się w przypadku braku możliwości leczenia innymi metodami. Przeszczepom poddaje się osoby, których ogólny stan zdrowia jest dobry, choroba jest w fazie remisji po to, aby chory mógł przejść intensywną chemioterapię powodującą całkowite zniszczenie szpiku chorego.

Ewa Burnejnikowa
Ewa Burnejnikowa
Z medycyną związana od ponad 15 lat. Przez ten okres odbyłam wiele staży w instytutach medycznych, gdzie mogłam pogłębić moją wiedzę oraz zdobyć praktykę.
Powiązane

NAJPOPULARNIEJSZE